Term Dates

2020 term dates

Term 1 2020 – 28 January to 9 April

Term 2 2020 – 27 April to 3 July

Term 3 2020 – 20 July to 25 September

Term 4 2020 – 12 October to 11 December

2019 term dates

Term 1 2019 – 29 January to 12 April

Term 2 2019 – 29 April to 5 July

Term 3 2019 – 22 July to 27 September

Term 4 2019 – 14 October to 13 December